Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ETAIΡΙΚΑ ΝΕΑ
& ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Πολιτική & Χρόνοι Αποστολών
Συντελεστές Φ.Π.Α
Όροι χρήσεως - Αποστολές
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Newsletter
Αν θέλετε να σας αποστείλουμε ενημερωτικό E-mail, παρακαλώ στείλετε μας το E-mail σας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 

Ενημέρωση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ADELINA PACK IKE(εφεξής ''Εταιρεία''), υπό την ιδιότητα της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει , σύμφωνα με τον κανονισμό(ΕΕ)2016/679 της Ευρωπαικής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίαςπερί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το φυσικό προσωπο(εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητος''Πελάτης'') οτι η ίδια ή / και τρίτοι, κατ εντολήν και για λογαρισμό της , θα επεξεργάζονται δεδομένα που το αφορούν, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσεως για προιόν ή υπηρεσία της εταιρείας(κατηγορίες αυτών ταπέτα , αντιολησθητικά δάπεδα,αναλώσιμα είδη καθαρισμού, χαρτικά οικιακά-επαγγελματικά, συσκευές χώρων υγιεινής,εξοπλισμοί για επαγγελματικούς χώρους, αναλώσιμα είδη μιάς χρήσης ho.re.ca.,καρότσια & trolley σφουγγαρίσματος,κάδοι απορριμμάτων & λοιπός εξόπλισμός δαπέδου,εργαλεία και μηχανήματα καθαρισμού, δίσκοι καθαρισμού και επαγγελματικά απορρυπαντικά,επαγγελματικές στολές και ιατρικά είδη,μεμβράνες ασφαλείας και αντιλιακές και υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης είτε σε ειδικές περιπτώσεις και πάντα κατ' όπιν συνενόησης μεταφοράς),κατα τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Ι.Τι δεδομένα συλλέγουμε*;

 1. Δεδομένα ταυτοποιήσεως  τόσο του Πελάτη , όπως ΑΦΜ , Επωνυμία , ΔΟΥ, Είδος Επιχειρήσης ωστε να μπορέσει να υπάρξει νόμιμη συναλλακτική σχέση σύμφωνα με το νόμο όσο και του φυσικού προσώπου που μπορεί να λειτουργήσει για λογαριασμό του Πελάτη, ωστε να μας δώσει τα ανωτέρω απαιτούμενα εκ του νόμου δεδομένα.
 2.  Δεδομένα επικοινωνίας , όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διευθυνση , τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
 3. Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip adresss) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως,καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies),τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά χαρακτηριστικά στοιχεία ταυτότητας δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και δημιουργία προφίλ του Πελάτη.
 4. Δεδομένα τα οποία αφορούν στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Πελάτη, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.
  *Με εξαίρεση τα υπό 1 και 2 δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση του Πελάτη με την Εταιρεία , το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτώνται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσεως και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προιόν ή υπηρεσία.
   

 ΙΙ.Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως κατα περίπτωση αναφερόμενες πηγές:

 1. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας  και επικοινωνίας (υπό Ι , 1-2 ανωτέρω) από τον Πελάτη ή /και από δημόσια προσβάσιμες πηγές,περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.
 2. Τα δεδομένα (υπό Ι,3ανωτέρω) που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς ή θέσεως του Πελάτη από συσκευές ή εφαρμογές  που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης , ή και από δημόσια προσβάσιμες πηγές περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και από τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία παρόχους υπηρεσιών (ενδεικτικώς Google)
 3. Τα δεδομένα*υπό Ι,4 ανωτέρω) από τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πελάτη.
  Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στη συγκατάθεση του Πελάτη, η Τράπεζα ακολουθεί τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωση του Πελάτη και τη λήψη της συγκαταθέσεώς του. 

ΙΙΙ.Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω , είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα , αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για για τους κάτωθι σκοπούς.

 1. Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής , προσυμβατικής ή συμβατικής σέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας.
 2. Στην χορηγήσεως πιστώσεως οποιασδήποτε μορφής και στο πλαίσιο συμμορφώσεως με έννομες υποχρεώσεις ή και προασπίσεως έννομου συμφέροντος της εταιρείας:
  i) για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που είτε καλείτε να αναλάβει η Εταιρεία , είτε έχει αναλάβει.
  ii) για την παρακολούθηση τηε εξελίξεως της σχετικής συμβάσεως και της οφειλής.
  iii) για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθετήσεως των εντεύθεν υποχρεώσεων,
  iv) για την επιδίωξη της ειπράξεως των οφειλόμενων σε περίπτωση αθετήσεως της σχετικής υποχρέωσεως , που αποτελούν εκ του νόμου
  και των κανονιστικών αποφάσεων εποπτικών αρχών, αλλά και έναντιτου συνόλου των Πελατών  της και των μελών της
  v)για τη διαχείρηση των απαιτήσεων που πηγάζουν από τις πιστώσεις
 3. Την κατάρτιση συμβάσεως με τον Πελάτη, την εκτέλεση της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον Πελάτη.
 4. Την τεκμηρίωση αιτήματος που υποβάλλει ο Πελάτης (όπως ενδεικτικώς αίτηση αντικατάστασης ελλατωματικού προιόντος ) και την εξέταση του από την Εταιρεία.

 

Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
  Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
  Εταιρικά Νέα Περισσότερα
  Προσφορές Περισσότερα